Revista Glasul Bucovinei

Revista Glasul Bucovinei este o publicaţie trimestrială de istorie şi cultură care-şi propune, în primul rând, recuperarea adevărului istoric: cronologia istorică şi politică, activitatea partidelor politice, mărturii istorice, aspecte de viaţă spirituală, dicţionare bibliografice, monitorizarea informaţiilor publicate în presă, portretele reprezentanţilor ştiinţei şi culturii româneşti din Bucovina, memorialistică, demografie, creaţie literară, artă, etnografie şi folclor. Revista a fost înfiinţată în anul 1994, fiind editată cu sprijinul Institutului Cultural Român. Apare la Cernăuţi şi Bucureşti, reunind studii şi cercetări despre tradiţia românească a Bucovinei semnate de autori români şi străini. Este difuzată în Bucovina, România şi în străinătate. Redactor-șef este Alexandrina Cernov, membru de onoare al Academiei Române. Din colectivul de redacţie de asemenea fac parte dr. prof. univ. Ilie Luceac (redactor-şef adjunct), drd. Marin Gherman şi Vasile Tărâțeanu, membru de onoare al Academiei Române.

Glasul Bucovinei nu este o denumire nouă pentru oamenii de cultură din Bucovina istorică. Un ziar cu această denumire a fost fondat în 1918 la Cernăuţi de către profesorul Sextil Puşcariu şi înfiinţat întru susţinerea românismului.

Principalele rubrici ale revistei Glasul Bucovinei sunt: „Bucovina – procese istorice şi sociale”, „Dialoguri cu bucovinenii”, „Personalităţi bucovinene”, „Pagini din istorie bisericească”, „Teorie, critică şi istorie literară”, „Poezie. Proză”, „Arhiva Bucovinei” ş. a.

Detalii suplimentare:
https://www.icr.ro/categorii/glasul-bucovinei