Siretenii-și cinstesc valorile

 4 martie 2015

           Dstul de puține, după cunoștințele mele, sunt localitățile bucovinene care se pot mândri cu atâtea personalități culturale, sociale și politice cum o face orașul Siret. Probabil și pentru faptul că această străveche așezare bucovineană are tradiții care merg pe firul istoriei până la domnitorul  Lațcu Vodă și chiar mai  înainte de el. 3 martie 2015          

Filiala Siret a Societății pentru Cultura și Literatura Română în Bucovina este una din cele mai active ale Societății , organizând destul de des, comparativ cu alte  filiale de-ale noastre, activități culturale în care, printre altele, își cinstesc personalitățile cu care se mândresc.Așa s-a întâmplat și recent când, în sala de ședințe a primăriei orașului Siret, denumită sugestiv ”Sala voievozilor”, a organizat simpozionul ”Teodor Ștefanelli- colegul și prietenul lui Eminescu”. Manifestarea a fost prilejuită și de împlinirea în acest an ( 23 iulie) a 95 de ani de la trecerea sa în eternitate.Profesorul Florin Crețu, președintele filialei noastre locale, a deschis simpozionul, salutând participanții și enumerând personalitățile care s-au născut în Siret, au muncit și chiar au murit aici. Printre ei s-a numărat și Teodor Ștefanelli, născut la 18 august 1949 înSsiret și decedat la 23 iulie 1920, fiind înmormântat la Fălticeni. A predat apoi conducerea simpozionului domnului professor Petru Bejinariu.Domnul Bejinariu a prezentat programul manifestării apoi, pe rând, a dat cuvântul pentru a fi prezentate comunicările : ”Date biobibliografice despre Teodor Ștefanelli” ( prof. Silvestru Pânzariu); ”Valoarea lucrărilor lui Ștefanelli” ( prof. Gh.Dolinski ); ”Discursul lui Ștefaneli la acordarea titlului de membru titular al Academiei Române” (prof. Luca Bejinariu); ” Amintirile lui Ștefanelli despre Eminescu ” ( ec. Ion Burciu); Mărturii de recunoștință la Siret față de Ștefanelli”( Lica- Narcisa Daniliuc și Cristina Ciobanu, bibliotecare) și ”Activitatea Societății Armonia”  ( prof. Franz Pieszcoch)Doamna Lica- Narcisa Daneliuc a prezentat participanților câteva din lucrările lui Ștefanelli, pe care pe posedă  sau le-a împrumutat de la Bibioteca județeană ”I.G.Sbiera”. Ne-a invitat apoi la sediul bibliotecii orășenești pentru a vizita expoziția de carte bucovineană amenajată cu acest prilej, în cadrul căreia vom admira și aceste lucrări.

A fost o activitate  culturală foarte interesantă, vorbitorii prezentând foarte multe lucruri inedite despre viața și activitatea lui Ștefanelli pe linie istorică și literară.   

Asistența a fost formată din membri ai filialei locale, cu vechi stagii de activitate ( spre cinstea lor !) și de un detașament puternic de elevi ai Colegiului ”Lațcu Vodă” din clasele terminale.Mulțumind pentru participare și pentru modul responsabil în care au fost întocmite comunicările, dar, mai ales, și pentru faptul c-a fost respectat timpul alocat fiecărui vorbitor, domnul Petru Bejinariu moderatorul simpozionului, și-a manifestat îngrijorarea pentru faptul că se face prea  puțin pentru păstrarea identității noastre sub toate aspectele: națională, culturală, istorică și educativă.        

Și de la această manifestare culturală am plecat cu două întrebări la care n-am găsit încă răspunsuri: orașul n-are autorități locale, care să participe măcar prin reprezentanții lor la asemenea manifestări și, dacă sala se cheamă a voievozilor, unde sunt cele patru busturi de voievozi care tronau maiestuos în această sală ?
                            Text și foto: prof. Gh.Dolinski