Academicianul Dimitrie Vatamaniuc la 95 de ani

Zi  mohorâtă de toamnă târzie, cu stropi mărunți de ploaie, deși suntem de-abia la  începutul ei. Și timpul este destul răcoros. Dar ce să faci ? Trebuia să mergem la Sucevița, și-am pornit cu dragoste la drum. Era o zi foarte însemnată nu numai pentru noi, ci și pentru întreaga Bucovină istorică și, de ce nu, chiar și pentru întreaga Românie. Era ziua în care distinsul profesor Dimitrie Vatamaniuc, academician, împlinea venerabila vârstă de 95 de ani. Tocmi de aceea călătoria noastră era foarte plăcută. Este , după aprecierile specialiștilor și a publicului larg, cel mai mare eminescolog în viață.

          Delegația Societății pentru Cultura și Literatura Română din Bucovina, al cărei președinte de onoare este, s-a integrat rapid în rândurile celor care participau la omagiere. Manifestarea s-a desfășurat în eleganta sală de ședințe a Primăriei Sucevița, acolo unde academicianul văzuse lumina zile și unde-și petrecuse copilăria.

          Domnul prof. Petru Bejinariu, vicepreședinte al SCLRB, a fost moderatorul simpozionului, anunțând tema lui, vorbitorii, apoi prezentând , pe scurt, un portret al sărbătoritului ca om, cetățean  și cercetător al operei eminesciene. A transmis apoi ce i-a spus ieri la telefon domnul academician: ”Cel mai mare proiect pentru sucevițeni este Iraclie Porumbescu. Până la sfârșitul acestui an voi trimite acestora tot ce am despre Iraclie. Singurul lucru valoros al omului este ce urme lasă el după trecerea lui la cele veșnice.”

          Domnul  Constantin- Aurel Știrbu, viceprimarul localității, a transmis participanților un mesaj de bun-venit din partea autorităților locale. Mesajul a fost emoționant, din care-am reținut. ”Sunt mândru că sunt fiu al acestei localități în care s-a născut o personalitatea națională de talia domnului academician Dimitrie Vatamaniuc. Îi urez multă sănătate  și putere creatoare, ca să-și ducă la bun sfârșit proiectele.”

          În cuvântul său, domnul prof. dr. Marian Olaru, directorul Institutului ”Bucovina” al Academiei Române din Rădăuți a prezentat o sinteză a vieții și activității sărbătoritului. A insistat foarte mult asupra unor momente din viața academicianului, care au fost adevărate jaloane ale vieții sale, unele mai bune și altele mai rele.

          Eu am vorbit despre reprezentarea personalităților din Bucovina istorică în filatelie, reprezentare care este destul de săracă. Dar am vorbit și despre frumusețile ei, monumentele istorice, tradiții și obiceiuri care sunt prezentate pe mărcile filatelice. În plus, clubul nostru filatelic s-a preocupat și de tipărirea unor plicuri de către Romfilatelia, pe care au fost prezentate artista populară Sofia Vicoveanca, pictorul și graficianul Șerban Rusu- Arbore, profesorul universitar, poetul, romancierul și traducătorul Stelian

Gruia, dramaturgul Ion Luca, artista populară Ștefania Rareș. Sunt materiale care au fost răspândite în întreaga Românie.

          Domnul profesor Alexandru Jolobai, director al școlii din sat, a motivat, cu cuvinte alese și emoționante apartenența academicianului Dimitrie Vatamaniuc la distinsa comună Sucevița. Și este foarte mândru de faptul c-a ajuns directorul unei unități școlare, care poartă numele distinsului academician.

          Profesorul Petru Bejinariu, stimulat parcă de cele spuse de prof. Olaru, a prezentat, a spus că după ce s-a consultat și cu domnul ing. Mircea Irimescu, amintirile unor participanți la înființarea Institutului ”Bucovina” al Academiei Române. Deși a fost dată hotărâre de Guvern să fie mutat la Suceava nu s-a mai mutat. A evocat apoi activitatea regretatului profesor Vasile Precob, care –a avut inițiativa înființării a\cestui institut și care a avut și alte inițiative foarte bune pentru viața Bucovinei istorice. A prezentat apoi câteva documente în care-a fost menționată activitatea acestui institut, pomenind și de zestrea materială pusă de dispoziția institutului de către Colegiul Național ”E.Hurmuzachi” . Citește o scrisoare trimisă academicianului la sărbătorirea a 70 de ani de viață, pe care i-a adresat-o SCLRB.

          Profesorul Pintilei Jolobai, fostul director al școlii a prezentat odiseea aprobării numelui școlii. Consideră că întreaga comunitate a Suceviței, și nu numai, are datoria de-a face tot ce este posibil ca în curtea școlii sau în curtea locuinței academicianului să fie amplasat un bust al acestuia. Propunerea a fost  primită cu mult interes de participanți.

          Părintele –paroh  Traian Molea a arătat că este foarte bine că pe frontispiciul unei unități școlare, așa cum este școala din Sucevița, tronează numele unei personalități deosebite a culturii române, respectiv al academicianul Dimitrie Vatamaniuc.

          Profesorul Mihai Reman, șeful de cabinet al deputatului Bejinariu, și-a manifestat o reală bucurie că ne aflăm la Sucevița pentru a-l omagia pe academicianul Dimitrie Vatamaniuc, care\ este o mare personalitate a culturii române. Poeți omagiem mai des, dar academicieni destul de rar.

          Profesorul Radu Vizitiu este nemulțumit de faptul că participă prea puțini oameni la asemenea activități culturale, deși toate sunt foarte interesante pentru locuitorii unei localități. Se întreabă  ce să facem s-i atragem la activitățile noastre, mai ales că oameni cum este academicianul Vatamaniuc sunt foarte rari și tocmai de aceea trebuie să-i cinstim.

Înv. Veronica Moscaliuc, președinte al Asociației Învățătorilor ”G.Tofan” a evocat pagini din activitatea domnului academician, adresându-se acestuia ca și cum ar fi fost de față. A citit apoi o diplomă omagială acordată acestuia, pe care i-o va înmâna domnul Marian Olaru.

          Din partea SCLRB și a Clubului Filatelic ”Luca Arbure” s-a înmânat tuturor participanților câte un plic filatelic închinat academicianului, pe spatele plicului fiind trecute câteva date din viața și activitatea acestuia. Același plic a fost lansat în aceeași zi la oficiul poștal din localitate, fiind trimis unor filateliști din întreaga țară.

          Consider c-a fost o activitate foarte reușită, emoționantă, mobilizatoare, prin care am cinstit poate cea mai mare personalitate culturală din această parte a Bucovinei istorice, și nu numai, dacă ne gândim la contribuția sa ls studierea și tipărirea operei eminesciene.

                                    Text și foto:  prof. Gh.Dolinski