Activitate metodică de excepție

Învățământul arborean ocupă, de când ne știm, un binemeritat loc fruntaș în topul școlilor gimnaziale din județul nostru. Sunt sigur că tocmai din acest motiv Inspectoratul Școlar Suceava a dispus organizarea la Școala Gimnazială ”Luca Arbure” din Arbore a unui schimb experiență cu directorii, la care să participe directorii coordonatori din zona Rădăuților.

          Tema schimbului de experiență a fost foarte generoasă, de actualitate și foarte interesantă, anume „ Realizarea managementului instituțional”, axată pre problema relației părinți- școală. La această activitate au mai participat primarul localității și un membru al comitetului de părinți.

          Activitatea s-a desfășurat în cocheta sală de festivități a școlii organizatoare. Pentru a vă da seama de importanța acestei activități metodice, precizez doar c-au mai fost prezenți domnul Gheorghe Lazăr, inspector general, prof.  Cristinel Cuciureanu, inspector general- adjunct și prof. Angela Sehlanec, inspector școlar. În finalul activității schimbul de experiență s-a transformat într-o ședință de instruire cu directorii.

          Pentru început, profesorul Vasile Pahomi, directorul școlii, a prezentat un film documentar despre școala organizatoare, care-a cuprins capitolele: Arbore- repere istorice, istoricul învățământului arborean, prezentul Școlii „Luca Arbure”9 efective de elevi, promovarea între anii 2011-2015, personalul didactic al școlilor din comună,rezultate la evaluarea națională, dotarea materială a școlilor, proiecte educaționale, parteneriate încheiate în anul 2015, olimpiade școlare, activitatea cu părinții, viitorul școlii arborene și prezentarea școlii în imagini. Toate acestea s-a regăsit și într-un dosar, pus la dispoziția participanților, alături de un CD cu aceleași probleme, un pliant despre activitatea culturală din comună și altul cu prezentarea bisericii „Luca Arbure”.

          Doamna Monica Buliga, consilier cu munca educativă, a prezentat un p.p. pe care l-a și comentat. Foarte interesantă a fost prezentarea scrisorii unui copil către părinții săi, scrisoare care-a fost intens comentată. S-a desprins ideea că părinții trebuie să fie clienții instruiți parteneri ai școlii de informații pentru școală. În nici un caz nu trebuie să trecem cu vederea preferințele părinților, care sunt conjugate cu cele ale copiilor lor, constituindu-se și într-o sursă utilă de informații pentru școală.

          Domnii Cătălin Bărbuță  (Vicovu de Sus) și Marcel Colibaba ( Școala „Gh.Popadiuc” din Rădăuți ) au prezentat aspecte din activitatea unităților școlare pe care le conduc și care se încadrează- în tema pusă în discuție. Iar

Ionel Hrincescu, primarul comunei Arbore a prezentat modul în care colaborează cu școala.

          Domnul Ionel Manoilă, membru al comitetului de părinți, a prezentat modul în care ajută părinții la dotarea școlilor și asigurarea condițiilor pentru buna desfășurare a procesului instructiv- educativ.

          Eu am vorbit despre proiectele desfășurate în colaborare cu alte unități școlare, unele chiar din alte județe, iar unul chiar internațional, cu un colegiu din Texas, precum și despre premiile obținute la diferite concursuri internaționale și chiar mondiale. Am scos în evidență colaborarea pe care-am realizat-o cu părinții.

          Doamna Angela Sehlanec, inspector școlar, a felicitat organizatorii pentru faptul că desfășoară o activitate metodică de excepție. Materialele prezentate, ca și discuțiile purtate au fost foarte interesante și utile pentru toți participanții.

          Domnul Gheorghe Lazăr, inspector general, a vorbit despre sarcinile școlii în general și, mai ales, în această perioadă. Cunoaște că școlile din arbore au obținut întotdeauna rezultate bune și foarte bune la toate capitolele. Este foarte mulțumit de această activitate metodică.

          Domnul Cristinel Cuciureanu, inspector general- adjunct, a prezentat un p.p. prin care a sintetizat un material despre educația părinților, material care a a părut pe plan mondial. Cine vrea să aprofundeze cele prezentate poate primi un DVD. Dar, a explicat atât de clar, încât nu cred că-l va  solicita cineva.

          În continuare a atras atenția să dăm dovadă de mai multă responsabilitate în evaluarea elevilor la ore. Atenționează că sunt încă destule discrepanțe între rezultatele obținute de elevi la clasă și cele de la evaluările naționale. Sunt încă multe probleme nerezolvate în învățământul sucevean.

          Au urmat discuții cu directorii, fiecare arătând cu ce probleme se confruntă și cum și-a propus să le rezolve. În unele cazuri a promis și ajutorul inspectoratului școlar. Și-această parte a manifestării s-a constituit într-un adevărat schimb de experiență. A fost foarte mulțumit de modul în care-a fost organizat acest schimb de experiență, urând tuturor multă sănătate și să încheie cu succes și-acest an școlar.

          Și, dacă acest schimb de experiență a fost atât de apreciat, era și normal să se încheie cu bună dispoziție. Așa a și fost. Deodată sala a fost inundată de un grup numeros de copii, îmbrăcați în frumoasele costume naționale arborene, pe un fond muzical. Erau membrii Ansamblului folcloric „Luca Arbure”.

Doamna Floarea Ciobîcă, conducătoarea acestui ansamblu a prezentat un scurt istoric al acestuia, care-a împlinit deja 10 ani de  activitate.

În continuare, elevele  Teodora Vîntu și Diana Irimescu au încântat spectatorii cu foarte frumoase melodii populare bucovinene. Au urmat apoi dansatorii care-au prezentat o suită de jocuri populare locale. Acompanierea soliștilor vocali și a dansatorilor a fost asigurată de-n minitaraf din care, pe lângă părinți, au mai cântat Ioan-Paul Bereholschi ( trompetă) și Emil Prelipcean ( saxofon).

          Una peste alta, acest schimb de experiență a fost apreciat cu calificativul de foarte bine. Cred că și dvs,. cititorii, veți acorda acest calificativ, pe baza celor relatate de mine.

       Text și foto prof. Gh.Dolinski