Forumul bucovinenilor de pretutindeni

                                                                                                        23 mai 2015

Sunat-au din buciume  urmașii răzeșilor slăvitului domnitor Ștefan cel Mare și Sfânt, iar chemarea acestor s-a auzit pe toate plaiurile locuite  și de bucovinenii săi. Aceștia au lăsat toate treburile lor și repede  pornit-au la drum  din Cernăuți, ținutul Herței, Brașov, Bacău, București, Tîrgu Mureș, Cluj, Iași, Botoșani, iar din cuprinsul județului Suceava au venit din localități  de la ținutul Dornelor până la Horodnic și de la Vicovu de Jos  până la Grămești și Siret. Toți aveau o țintă: municipiul Rădăuți. Acolo se află inima acestei societăți și sediul ei central, unde s-a desfășurat adunarea generală a anuală a Societății în ziua de 23 Gustar a anului 2015.

         Programul adunării generale a fost des tul de dens, dar participanții n-au arătat că sunt obosiți. Înseamnă că au fost interesați de tot ce-au văzut și au auzit. De fapt, consiliul director, prin membrii săi, a pregătit  numere de program interesante și, ce-i foarte important, cu surprize. Asta datorită, în primul rând , celor  pregătite de prof. Carmen Andronachi, președinte, prof. Sextilia Crăciun, ec. Ion Burciu, trezorier , și prof. Victor Iosif, membru în consiliul director. Lor li s-a adăugat, în mod fericit, un mare număr de adolescenți de la Colegiul național ”Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuți, care-au pregătit și susținut programul artistic.

        Au fost câteva momente de un  înalt patriotism, prin care interpreții adolescenți, și nu numai ei, și-au exprimat dragostea și prețuirea lor față de credința strămoșească, țară, popor și limbă , manifestându-și înalta prețuire față de eroii neamului, dar și pentru ctitoriile făurite de români de-a lungul veacurilor.        

Sub genericul  ”Bucovina geografică, istorică și culturală ”, Clubul de lectură al Colegiului național ”E.Hurmuzachi” din Rădăuți, condus de  doamnele Carmen Andronachi și Sextilia Crăciun a făcut ” O călătorie prin Bucovina, experiența sacrului”, mentorul acestui club fiind SCLRB.

Manifestarea s-a desfășurat pe fundalul muzical asigurat de arcușul fermecat la  Oanei Bejinari, care-a interpretat magistral ”Balada” Ciprian Porumbescu. În timp ce elevii și susțineau rolurile, ca adevărați profesioniști, pe ecranul din fața sălii erau prezentate, succint, monumentele istorice din dulcea Bucovină, precum și aspecte din activitatea cestui club de lectură.        

Doamna Sextilia Crăciun a prezentat asistenței un album realizat cu sprijinul maicii starețe de la mănăstirea Sucevița, în care erau prezentate fotografii ale diferitelor vârste ale Bucovinei. Albumul respectiv, o carte și icoană s-au constituit în 3 premii acordate  participanților care au răspuns la întrebările puse de prezentatori.

         Momentul următor l-a constituit prezentarea mesajelor. Domnul prefect Constatin Harasim a rostit un emoționant salut, din care am reținut: ”Felicit în primul rând membrii delegației de la Cernăuți care-au venit la această adunare și organizatorii care-au pregătit o activitate culturală de excepție și sunt încântat de modul în care transmiteți tinerilor valorile noastre istorice și culturale.”        

Mesaje emoționante au mai fost citite din partea acad. Dimitrie Vatamaniuc, președintele de onoare al SCLRB; acad. Vasile Tărâțeanu, director al centrului Cultural Român ”E. Hurmuzachi”, deschis recent la Cernăuți. Pe aceeași linie s-au înscris și luările de cuvânt ale unor participanți:  Vasile Bîcu, președintele Societății de Limbă Românească ”M. Eminescu ” de la Cernăuți; prof. Petru Grior, directorul Institutului de Cercetări Istorice de la Cernăuți; dr. Marian Olaru , directorul Institutului ”Bucovina ” al Academiei Române, prof. Elena Bostan (Bacău), prof. Paraschiva Abutnăriței (Vatra Dornei), Mihai Semenov ( Bacău); Elena Andruhovici ( Cîmpulung Moldovenesc), dr. Corneliu Grigorovici ( Cluj) și Antoineta Lucașciuc; prof. Mihai Reman și ing. Ștefan Rotaru (Rădăuți) . Ei s-au referit la activitatea desfășurată în filialele pe care le conduc sau le reprezintă și-au făcut propuneri foarte bune pentru activitatea viitorare, mai ales de organizare a unor întâlniri bi- și multilaterale între filiale. Tot acum s-a făcut cadou pentru Societate diploma acordată lui Vasile Costinescu în 31 decembrie 1870 și semnată de Eudoxiu Hurmuzachi.

         Apariția grupului vocal ”Păstrătorii tradițiilor””  al bisericii din marginea a stârnit ropote de aplauze. Costumați lor specifică și interpretarea superbă a 3 piese corale : ”Cântecul lui Ștefan cel Mare”, ”Cântă cucu-n Bucovina” și ”Pe marginea pădurii” ( cântec de război) a ridicat sala în picioare, participanții bătând ritmic din palme și cântând împreună cu ei. Momentul artistic a fost  completat în mod strălucit și fericit de doamna Elena Popa- Repeziș ( Iaslovăț), care-a recitat poezia ”La Fântâna albă” și Adrian Șindilaru ( Dornești) cu poezia ”Iertare”, ambele fiind creații personale.         

Un alt moment superb, și mult aplaudat de public ,a fost apariția unui grup de 4 tineri, însoțiți de prof. Rodica Puia ( Tg. Mureș) care purtau un steag tricolor pe care era inscripționat ”Dacii liberi”. Ei reprezentau această societate din Tg.  Mureș. Cuvintele adresate publicului de unul din ei au avut o mare încărcătură emoțională și de un patriotism rar întâlnit. Prof. Victor Iosif a prezentat darea de seamă , care-a cuprins activitateadesfășurată de consiliul director și de filialele noastre, scoțând în evidență o activitatea culturală și socială foarte bogată

Prof. Petru Bejinariu a prezentat programul de activități, amplu, cuprinzând propunerile noastre pentru completarea activităților din filiale. S-a propus și s-a aprobat ca materialele prezentate să fie multiplicate și transmise în toate filialele, lucru care s-a și făcut până la încheierea activității. Vom face demersurile necesare la guvern pentru a se amplasa un bust în Putna în memoria maiorului Carp care n-a permis în 1944 să fie ocupată mănăstirea Putna.Programul de activități a pus accent pe atragerea de tineri în filialele noastre, desfășurarea de activități în școlile gimnaziale și în licee, aniversarea și comemorarea personalităților bucovinene, în special.        

Ec. Ion Burciu, trezorier, , a prezentat bilanțul contabil pe un an. A  reieșit că avem un excedent de 2436 lei. Pentru realizarea muzeului lui Eminescu de la Cernăuți avem depusă în bancă suma de 13.184 lei. Din păcate, nu reușim să colectăm cotizația de la toți membrii și ”nu ne-nghesuie ” nici un sponsor cu bani. Vom face demersuri ca toți membrii noștri să contribuie cu 2 % din impozitul care ni se reține ( ing. Ion Popescu- Brașov).

         La propunerea ing. Ștefan Rotaru, adunarea generală a aprobat ca vechiul consiliu director să fie investit pentru încă un an de zile, propunere însușită de participanți și votată în unanimitate.        

La ”Galeria de artă” participanții au asistat la vernisarea a 4 expoziții: plachete cu efigia lui Mihai Eminescu ( Gavril Lavric- Gura Humorului); de filatelie cu exponate din Bacău, Suceava, Galați, Arbore și Horodnic de Jos ( prof. Mihai Semenov- Bacău); una de pictură ( maestrul Ilie Boca- Bacău) și una de fotografii vechi și desene ale copiilor ( prof. Ioana Ducra- Rădăuți).        

A fost vizitat apoi muzeul etnografic , mănăstirea Bogdana și Colegiul național ”E. Hurmuzachi”, unde s-a făcut și o fotografie de grup.

Activitățile s-au încheiat La mănăstirea Sucevița, unde maica stareță a organizat o cină festivă.        

Menționăm faptul că prof. Mircea Aanei ( Putna) a donat participanților câteva zeci de cărți cu titlul ”Unde-i tinerețea mea ? ”, că la intrarea în sală fiecare participant a primit câte un ecuson tricolor și un plic realizat special pentru această adunare. Acest plica va fi lansat luni, 25 mai 2015, laq oficiul Poștal nr. 1 din Rădăuți. De asemenea, Fundația ”Episcopul Grigorie Leu”, prin Vasile Pătrăucean, trezorier, a donat președinților de filiale câte un DVD, care cuprindea prezentarea a 8 meșteșuguri tradiționale din Bucovina, alți doritori putându-l achiziționa la un preț modic.                                                                 

A consemnat uluit,                                                                       

Prof. Gh.Dolinski                                                                    Foto- Vasile Pătrăucean