Glasul Bucovinei nr. 1/1999

SUMAR

BUCOVINA — PROCESE ISTORICE ŞI SOCIALE

Constantin I. Stan, Un moment al luptei pentru unitate naţională: Congresul românilor de peste hotare — 15 martie 1915     

Ioan Lupu, Linii ferate „locale” pe teritoriul istoric al Bucovinei    

Grigore C. Bostan, Universitatea din Cernăuţi, 1998         

Vasile Bizovi, Predarea limbii şi literaturii române în şcolile din regiunea Cernăuţi

Ilie Popescu, Calvarul românilor din regiunea Cernăuţi sub regimul stalinist

TEORIE, CRITICĂ ŞI ISTORIE LITERARĂ

Ion Filipciuc, Drumul împărătesc al poetului            

PROZĂ. POEZIE

Ştefan Bucevschi, Desțelenirea (fragment din romanul Un târg la graniţă)          

Taras Şevcenko, Poezie (prezentare şi traduceri de Ion Cozmei)

FOLCLOR. ETNOGRAFIE

Nuntă la Pătrăuții de josDin colecția folclorică a profesorului Valeriu Zmoşu

DIMENSIUNI SPIRITUALE

Gheorghe Popa, Drepturile omului în viziunea profeţilor biblici   

REFLECȚII PEDAGOGICE

Irina Boca, Educația religioasă în şcoala românească contemporană şi drepturile omului

Gheorghe Giurcă, Mitropolitul Silvestru, întemeietorul literaturii didactice româneşti din Bucovina

ARHIVA BUCOVINEI

Din arhiva familiei Morariu: Cursul vieţii mele (sfârşit) de pr. Constantin Morariu.

Arhiva istoricului Teodor Balan: Din corespondenţa familiei Hurmuzachi, 1831-1899. Studiu (în manuscris) de dr. Teodor Balan (continuare)

CRONICA CERNĂUTEANĂ

Vasile Tărâţeanu, Pe tabla de şah a jocului politic  

CARTEA BUCOVINEI

Maria Toacă, O dovadă incontestabilă a românismului în Bucovina (Grigore C. Bostan, Poezia populară românească în spaţiul carpato-nistrean, Editura „Cantes”, Iaşi, 1998)            

Tudor Andrieş, Pentru apărarea ființei româneşti (Valeriu Branişte, în slujba Bucovinei, în slujba neamului românesc. Articole politice, Editura „Bucovina Viitoare”, Suceava, 1998)