Glasul Bucovinei nr. 3-4/2019

SUMAR

BUCOVINA – PROCESE ISTORICE ŞI SOCIALE

Dorin Popescu,Mai aproape de limbajele Europei

Marin Gherman,Transformări și metamorfoze ale identității bucovinene și etno-naționale: cazul românilor din regiunea Cernăuți

Vladimir Acatrini, 135 de ani de la înființarea școlii din Bahrinești

Ștefan Broască,Câteva gânduri pe marginea unui album de arhitectură a Cernăuțiului

DIN ISTORIA NEAMULUI

Mircea-Gheorghe Abrudan, Preotul academician Ioan Lupaș, un cărturar ardelean de trei ori întemnițat pentru „legea românească”

Valeria Cijevschi, Ia mamei (Memorii inedite ale unei bucovinence, deportată de sovietici în stepele Kazahstanului împreună cu întreaga familie

ARHIVA BUCOVINEI

Filip Ţopa,Povestea Bucovinei,Vol. VI, fragment VII (manuscris  dactilografiat)

CONFERINŢE

Natalia Luchiniuc-Proţiuc,Salonul internaţional de carte românească la Cernăuţi  (septembrie  2019) 

Maria Toacă,Cernauca, Toporăuţi şi Hotin, locuri pe unde trecutul românilor înalţă  catedrale

Dorin Popescu, Destine frânte pentru țară în vatra istorică românească

Marin Gherman, Conferința internațională „Bucovina – identitate și transformare”

CĂRŢI. REVISTE

Maria Toacă, Istoricul Mihai Iacobescu, model de slujire prin  excelenţă  Bucovinei 

Emilian Dranca,Între Hitler, Stalin și Antonescu. Germanii din România în   Waffen-SS

 ESEU

Ana-Cristina Mihaiesi,…Ca şi stejarul când înmugureşte

POEZIE

Mircea Lutic, Poeme

Ilie T. Zegrea,Poeme

Marin  Gherman,  Poeme 

Vladimir Robu,Poeme

PROZĂ

Anatol Viere,Dragostea babiloneană(fragment din romanul-integramă)

EVENIMENT

Iuliana Gorea Costin, Gala „Corneliu Coposu” – concert caritabil la București pentru susținerea școlilor românești din Cernăuți

Nicolae Șapcă, Trupa teatrului „Mihai Eminescu” din Chișinău a cucerit inimile românilor cernăuțeni

CĂTRE  COLABORATORI