Glasul Bucovinei nr. 4/1999

SUMAR

DIALOGURI CU BUCOVINENII

Adrian Dinu Rachieru – Vasile Tărâțeanu,  Bucovina e iluzia mea

BUCOVINA — PROCESE ISTORICE ŞI SOCIALE

Mihai Iacobescu, Aspecte ale sistemului bancar din Bucovina în ajunul primului război mondial

Cristina Pânzariu, Satul bucovinean în contextul evenimentelor de la 1848

Vitalie Văratic, Problema Bucovinei în perioada dintre semnarea protocolului adiţional secret sovieto-german (23 august 1939) și nota ultimativă sovietică (26 iunie 1940)

Mihai-Aurelian Căruntu, Calvarul repatrierilor din nordul Bucovinei (iulie 1940- iunie 1941)

Grigore Sandul, Oraşul Cernăuţi şi populaţia sa de-a lungul istoriei

Didina Țăruş, Şase veacuri de statornicie

TEORIE, CRITICĂ ŞI ISTORIE LITERARĂ

Vasile Precop, Orest Horia Paşcanu – vrednic urmaș al lui Anton Pann

PROZĂ

Ion Popescu-Sireteanu, Tablete

REFLECŢII PEDAGOGICE

Maria Gorda, Cuvântul nemuritor al Cobzarului în serviciul prezentului.

OPINIA ISTORICULUI

Viorica Moisuc, „Moldovenism” versus „românism” sau de ce se vrea întoarcerea la vremurile lui Roller?