Glasul Bucovinei (revistă) 2017 / 1

Cuprins

BUCOVINA – PROCESE ISTORICE ŞI SOCIALE

Alexandrina Cernov, Învăţământul în limba română din Ucraina este în pericol

DIALOGURI CU BUCOVINENII

Ilie Luceac, Un apărător consecvent al folclorului românesc: bucovineanul Ioan Paulencu, solist al Operei Naţionale din Chişinău

TEORIE, CRITICĂ ŞI ISTORIE LITERARĂ

Adrian Dinu Rachieru,Recitiri: Eusebiu Camilar şi „duhul poeziei”

Catinca Agachi, Istoricul şi criticul literar Dan Mănucă, model de rigoare academică

DIN ISTORIA MUZICII ROMÂNEŞTI

Vladimir Acatrini, Familia Mandicevschi în contextul vieţii muzicale a Bucovinei

ARHIVA BUCOVINEI

Filip Ţopa, Povestea Bucovinei,Vol.II [fragment VIII] (manuscris dactilografiat)

CĂRŢI. REVISTE. CONFERINŢE

Doina Cernica,Cartea Voroneţului – o călătorie în timp, geografie şi suflet

Alexandrina Cernov, Școala nr. 10 din Cernăuți – 200 de ani de la întemeiere

Marin Gherman, „Motiv de toamnă” – o carte de versuri din spațiul cultural nord-bucovinean

Sumar „Glasul Bucovinei”, nr. 1-4, 2016

CĂTRE COLABORATORI

Download Glasul Bucovinei-Click aici