Mesager Bucovinean nr. 3/2022

CUPRINS


Editorial
Ștefan HOSTIUC, Comunități confesionale și politici eclesiastice ………………………… 2
Politici eclesiastice
Marin GHERMAN, Ortodoxia românească din Ucraina prinsă între Kiev și Moscova ………. 3
Interviu
Î.P.S. MELETIE: „Rugăciunea rostită în limba maternă ajunge mai ușor la ceruri…” ………….. 9
Viața bisericii
Maria TOACĂ, În timpuri de restriște ne apără sfintele noastre altare …………………….. 16
Masă rotundă
Viața spirituală a românilor ortodocși din nordul Bucovinei privită prin prisma protoiereilor din eparhia Bucovinei și a Cernăuțiului ………………………………………………………………………… 21
Caritas
Vitalie ZÂGREA, Clinica Sf. Luca din cadrul Mănăstirii din Bănceni ………………………. 26
Viața confesională
Vladimir HLUSEAC, Biserica Baptistă din regiunea Cernăuți ….…………………………… 28
Sorin ALEXA, Comunitatea Bisericilor Penticostale Române din regiunea Cernăuți ………. 31
Poezie
Ilie T. ZEGREA, Vânt rece bate… ………………………………………………………………. 34
Nicolae ȘAPCĂ, Sonete ………………….………………………………………………………….. 35
Aniversări
Ștefan HOSTIUC, Arcadie Suceveanu – 70 ……………………………………………………….. 36
Restituiri
Dragoș OLARU, Prin restabilirea inscripției istorice de pe frontispiciu, Catedrala Ortodoxă din Cernăuţi
aduce Slavă în limba română Unuia în trei Ipostasuri – Dumnezeu și Dreptmăritorilor ctitori ai săi ………………………… 40
File de istorie
Laurenţiu DRAGOMIR, Bisericile de lemn din Bucovina istorică ………………………………… 45
Horia BERCEANU, Stanislav GROPPA, Horia PLEȘ, Nouă decenii de la înființareaprimului serviciu
de neurochirurgie din România, la Cernăuți, de către doctorul Dumitru Bagdasar ……………… 49
Vitrina editorială
Irina AIRINEI, Dăinuiri. Gânduri despre cartea lui Mihai Nicolae „Călătorii identitare. Românii megieși” ……………. 54
Cleopatra LORINȚIU, Ce poveste tuburătoare ……………………………………………….. 57
Crochiu
Mircea A. DIACONU, Leca Morariu despre biserica bucovineană la început de drum …………. 58
Descoperiri
Vladimir ACATRINI, Portrete ale reginei Maria la Muzeul Regional din Cernăuți. Cinstirea limbii materne ………….. 59
Gabriela IELENICZ, Cine se teme de limba română? …………………………………………. 61
In memoriam
Vitalie ZÂGREA, Scriitorul Gheorghe Calamanciuc (1945-2022) …………………………. 63