Adunarea Generală SCLRB, iunie 2018

De fapt, este vorba de reprezentanții bucovinenilor, care sunt răspândiți pe tot cuprinsul României, cât și de cei care viețuiesc în partea de nord a Bucovinei istorice.        

Când sunat-a buciumul din Rădăuți, sediul central  al Societății pentru Cultura și Literatura Română în Bucovina (SCLRB), au pornit spre-acest municipiu bucovinean oameni de peste tot: din București la Botoșani, din Satu mare la Iași și Bacău, din Târgu Mureș la Suceava și din Brașov la Cernăuți și Ținutul Herța. Individual sau în grupuri mici, președinții filialelor,noastre sau delegații întregi (Cernăuți și Tg. Mureș) s-au îndreptat spre Rădăuți. Aici, în cocheta sală a Bibliotecii Municipale „T. Flondor” s-a desfășurat adunarea noastră anuală de dare de seamă și alegeri, de fapt un adevărat congres.

Din municipiul Rădăuți și din toată partea de sud a Bucovinei istorice au venit aproape din toate filialele noastre. Paradoxal, dar din unele filiale apropiate de Rădăuți n-au putut veni câțiva președinți, tocmai din cauza condițiilor atmosferice vitrege, nemaiîntâlnite până acum. Însă au sosit destui membri și simpatizanți ai Societății din municipiul Rădăuți. Unde mai pui că după această adunare au mai cerut patru simpatizanți să vină alături de noi ca membri cu drepturi depline. În plus, l-am avut în mijlocul nostru și pe domnul inginer Nistor Tatar, primarul municipiului Rădăuți.        

În deschiderea adunării, preotul Nicolae Vârtea, parohul Catedralei Rădăuți, a ținut o slujbă de pomenire pentru cei care-au trecut la cele veșnice în ultimul an și una pentru cei vii, care-și desfășoară activitatea în cadrul Societății. În finalul slujbei, ajutat de toți simpatizanții a rostit  rugăciunea „Tatăl nostru”.         După ce prezidiul adunării aluat loc la masă, doamna Carmen Andronachi, președintele prezidiului, a supus votului deschis ordinea de zi, care a fost aprobată în unanimitate. Ca la orice adunare de dare de seamă și alegeri, ordinea de zi a fost destul de încărcată: dare de seamă, situația financiară, planul de muncă pentru perioada următoare, acordarea de diplome celor merituoși, propuneri pentru completarea statutului, alegerea noului consiliu director și a biroului său executiv.         În darea de seamă au fost menționate cele mai importante activități care s-au desfășurat la nivelul filialelor, dar și ce au făcut membrii consiliului director în cadrul filialelor. Este încă nemulțumitoare  atragerea tineretului la activitățile noastre. Este necesar să ajutăm filialele să desfășoare activități închinate Centenarului Marii Uniri, precum și să le ajutăm la revigorarea câtorva filiale și să înființăm altele, precum și clarificarea urgentă cu situația membrilor noștri în toate filialele.        

Din prezentarea raportului financiar a reieșit că avem în contul de la BCR suma de 32.648 lei, din care se va cheltui o sumă importantă pentru editarea revistei „Mesager bucovinean”. Din cotizații am încasat doar suma de 1120 lei și-am primit o sponsorizare de 700 de lei.        

Trecându-se la discuții, domnul primar Nistor Tatar a felicitat SCLRB pentru activitatea rodnică  desfășurată în Rădăuți și în zonă, pentru c-o cunoaște foarte bine, participând și la unele activități desfășurate aici. Crede că primăria colaborează bine cu SCLRB și Institutul „Bucovina”. La fel, crede că, de când s-a preluat puterea în Rădăuți, activitatea culturală s-a îmbunătățit foarte mult. Interesantă și măgulitoare a fost remarca cu care și-a încheiat alocuțiunea : „Vă mulțumesc pentru onoarea ce-o faceți municipiului Rădăuți prin întreaga dvs. activitate”.        

Alte două intervenții au fost interesante: ale domnului Vasile Bîcu, președintele Societății de Limbă Românească „Mihai Eminescu” din regiunea Cernăuți și a domnului Eugen Patraș, fondatorul și directorul Centrului Cultural „E. Hurmuzachi” din Cernăuți. Ei au reliefat condițiile în care lucrează în partea de nord a Bucovinei istorice și ce fac ei pentru menținerea limbii române în cadrul comunității românești din zona Cernăuților și din Ținutul Herța.        

Domnul Eugen Patraș a prezentat câteva date despre «perchezițiile făcute în centrul cultural pentru a nu se denatura realitățile de către unii răuvoitori…Tot ce facem acolo este pentru păstrarea identității românilor din acea parte a Bucovinei. Avem convingerea că autoritățile ucrainene ne vor restitui ceea ce-au confiscat cu prilejul acelor percheziții” a conchis domnul Patraș.        

În prima pauză am donat președinților de filiale un plic în care se aflau patru DVD-uri cu filme prezentând tradiții și obiceiuri di satele Bucovinei, un plic omagial și un calendar cu corifei ai marii Uniri. Tot atunci le-am înmânat și „Calendarul activităților SCLRB pe perioada iulie 2018 – mai 2019”. 

Președintele Filialei București a felicitat conducerea SCLRB pentru toate demersurile pe care le-a făcut în interes public. Este nedumerit de ce n-a venit nimeni de la Societatea Scriitorilor Bucovineni, cum veneau când era președinte Ion Beldeanu. Consideră că revista „Mesager bucovinean” face foarte mult pentru românii din diasporă. Să facem activități pentru toți românii.        

O intervenție emoționantă a avut doamna Rodica Puia, președinte al Filialei Tg. Mureș. Este deosebit  de emoționată „c-a avut fericirea să mai ajungă o dată pe sfântul pământ al Bucovinei.”  L-a evocat și pe Dumitru
Covalciuc, considerând că „românii de la Cernăuți sunt niște supraviețuitori”. Propune „să realizăm mai multe înfrățiri între comunități, sau școli și chiar între grupuri folclorice. Și de data aceasta am venit cu reprezentanții Asociației –Dacii liberi”.          Dragoș Burghelea, tânărul cu „Dacii liberi”, a transmis un salut cordial din partea întregii asociații: „Ne-am extins activitatea și-n Cluj-Napoca, unde câțiva suntem  studenți deja. În asociație suntem 25 de tineri  în Tg. Mureș și 20 în Cluj-Napoca. Ne vom mări numărul».         Doamna Elena Bostan-Delavicov a arătat că ne întâlnim destul de rar și avem așa multe de spus. „Din Bacău am trimis patru mesaje de solidaritate  la Cernăuți, am organizat la toate bisericile slujbe sub titulatura –Rugăciune pentru apărarea limbii române-, s-au tras clopotele la toate bisericile în ziua fixată. Să-i atragem și pe preoți de partea noastră, pentru că preoții au o mare influență asupra credincioșilor. Sunt solidară cu tot ce s-a spus. Propun să ne întâlnim în luna mai”. Este nemulțumită că nu s-a folosit informarea pe care-a trimis-o. Este mândră că Filiala Bacău a reușit să ajungă la nr. 5 al revistei „Bucovina”.        

Doamna Moscaliuc Veronica a arătat că este mândră de faptul că membrii SCLRB participă la activitățile Asociației Învățătorilor din fostul județ Rădăuți și invers. Arată că pe 5 noiembrie va fi omagiat George Tofan la școala cu același nume la Bilca, unde-i invită pe toți, când va fi dezvelit și bustul acestuia.        

Și iată c-a mai sosit un moment deosebit: cuvântul elevei Naomi Baciu, președinte al consiliului elevilor de la Colegiul național „E. Hurmuzachi”. Mulțumește pentru șansa de-a fi la această adunare, în mijlocul membrilor SCLRB. Și-a pus întrebările: care-i poziția tinerilor în aceste vremuri? De ce sunt așa de puțini tineri aici , pe când pe tineri îi unește dorința de schimbare. Susține că tărie că trebuie să promovăm valorile turismului românesc. La finalul expunerii a fost aplaudată generos.        

Maestrul Emil Ianuș, așa cum îi cunoaștem obiceiul, a venit la această adunare cu două poezii, creații proprii. Una era închinată Basarabiei și una Bucovinei.             

Tânărul medic Adrian Popescu, mulțumit că participă la reuniunea noastră, a citit două poezii, creații proprii: „Alergând după cuvinte” și „Noi în oglindă”, prezentând mai ales în a doua poezie, un răspuns la atitudinea oamenilor de azi față de problemele societății actuale. S-a angajat să înființeze o filială a SCLRB și în localitatea Burla, unde-și desfășoară activitatea.        

Domnul Aanei Mircea, președintele Filialei Putna, a donat participanților două din recentele volume scoase de sub tipar: „Unde este tinerețea mea” și „Paharul singurătății”.        

După prezentarea „Calendarului de activități” de către domnul Petru Bejinariu, vechiul consiliu director a fost desărcinat din funcție și a fost ales noul consiliu director, format din 28 de membri: biroul executiv va fi format din 9 membri, 6 membri vor fi plini și 13 supleanți. Stabilirea pe funcții și componența biroului executiv va fi comunicată după reunirea noului consiliu director. Deocamdată au fost aleși pe funcții: Carmen Andronachi, președinte;  Gheorghe Dolinski, secretar general, Petru Bejinariu, Sextilia Crăciun și Corvin Bejinariu, vicepreședinți și Ion Burciu, responsabil financiar.        

În finalul adunării a evoluat Grupul Folcloric „Păstrătorii tradițiilor ” din comuna Marginea, grup condus de inimosul Aurel Halip, precum și grupul de recitatori din Dornești, condus de doamna Genoveva Filip și preotul Tiberiu Fedoreanu. Evoluția acestora a fost subliniată cu aplauze.        

După terminarea adunării, toți participanții s-au retras pentru a savura niște bucate alese, stropite din belșug cu vin și palincă. Iar tinerii interpreți Mihai Hrincescu ( voce și acompaniat de cobză) și Ionuț-Dănuț Buliga (voce și acompaniat la chitară) au încântat asistența. Au mai fost prezenți Alina Zaharia, interpretă de muzică populară și Gabriel Hurjui la nai. Analizând la rece, considerăm că întrunirea noastră a fost fructuoasă, ne-am împărtășit impresiile, am depănat amintiri și , ce este mai important, am făurit planuri. Să dea Dumnezeu să le putem duce la îndeplinire. 

Mai multe detalii video de la Adunarea Societății, aici.

Mai multe fotografii, aici.

30 iunie 2018

Text-Gh.Dolinski, foto și  video de  NICOLAE  HAUCA