Amiază culturală bucovineană cu intelectuali ieşeni

Filiala SCLRB Iași a organizat pe data de 10 iulie 2021 prima întâlnire din acest an și a XCV-a sub semnul „Amiază culturală bucovineană”, după o lungă perioadă de absență din cauza condițiilor impuse de situația pandemică. Și ce moment mai bun decât lansarea volumelor: Vocaţia unei vieţi banale  de Victor Iosif și Cocota de cauciuc negru a lui Vasile Diacon? Moderator al evenimentului a fost chiar președințele filialei, Vasile Diacon.

Prin bunăvoința directoarei Muzeului Municipal Iași – Aurica Ichim, lansarea celor două volume ale colegilor noștri s-a petrecut într-un cadru cu totul aparte, conferind o eleganță demnă de întâlnirile Societății. Manifestarea a fost completată de prezența unor nume cu rezonanță în rândurile ieșenilor:
istoricul şi criticul literar – prof. dr. Nicolae Creţu; directoarea Muzeului Municipal – dr. Aurica Ichim; etnologul Lucia Cireş; scriitorul şi eseistul Nicolae Busuioc; jurnalistul Dan Teodorescu, preşedintele Ligii Scriitorilor, filiala Iaşi Nord-Est; poeţii Sorin Cotlarciuc şi Mircea Ţâmpău; epigramiştii Mihai Haivas şi Vasile Larco; pictorul Calistrat Robu; ing. Martha Eşanu de la Comunitatea Evreilor; Ioan Leiba de la Uniunea Ucrainenilor; medici, scriitori, umorişti, membri ai Academiei Literare „Păstorel” etc.

Aprecierile la adresa volumului Vocația unei vieți banale sunt mai mult decât grăitoare. „Construită special, interesant şi fermecător, încât poate fi asemănată unui vehicul temporal, alternând prezentul cu trecutul: o carte a trăirilor noastre într-o vreme când nu mai ştim să comunicăm; o carte care reactivează momente şi întâmplări trecute, de pe vremea când oamenii se întâlneau, iubeau, se bucurau sau se întristau într-o viaţă cu mult mai plină, iar pentru unii scrisul devenea acaparator” (Mihai Batog-Bujeniţă). Scriitura cărţii, care poartă amprenta graiului bucovinean, „cu termeni şi construcţii care întăresc sentimentul locului, cum este şi acel mai mult ca perfect perifrastic, pe care mulţi dintre noi l-am uitat”(Vasile Diacon). Completând cele afirmate mai sus Victor Iosif menţionează că a urmărit să aducă în atenţie, pe de o parte, lumea satului din care a venit şi, totodată, intelectualii de ieri şi de astăzi cu frământările, dilemele şi preocupările lor în raport cu istoria trecută şi recentă: „În carte m-am prevalat de unele libertăţi ale prozei postmoderne printr-un colaj de mărturii din interviuri, confesiuni, corespondenţă şi chiar jurnal de călătorie; dar toate acestea au fost temeiuri pentru Vocaţia unei vieţi banale”.

Nici cartea lui Vasile Diacon nu a fost mai prejos, întrunind cele mai călduroase aprecieri. „Volumul
«despre Cocotă» adună contribuţii insolite şi altele de substanţă, cum este studiul extraordinar al lui Nicolae Creţu din prefaţă: „Acest florilegiu de păreri cu luări de poziţie grave, serioase, este condimentat cu epigrame şi reflecţii umoristice, iar întregul material inspirat din diversitatea reacţiilor stârnite de această surprinzătoare apariţie editorială merită tot interesul lectorului prin excelenţa textelor critice şi ludice ale cărţii” (Valeriu Stancu). „Într-o privire lucidă şi lipsită de fariseism, bunul-simţ şi experienţa ne dictează să recunoaştem că minciuna care proliferează începe şi de la sex, iar sexualitatea poate fi văzută şi ca un test revelator pentru caracterul individului uman. Când o cultură ipocrită în esenţa ei afişează ostentativ imaginea binelui sau a răului, e de aşteptat să avem un răspuns împotriva acestei forme de încorsetare şi obedienţă faţă de morala oficială” (Nicolae Crețu).

Am plecat de acolo, ca de fiecare dată, mulțumiți de ceea ce s-a prezentat, de ceea ce am discutat și am fost mult mai motivați să menținem interesul pentru demersuri intelectuale de excepție precum cel de față.