Glasul Bucovinei nr. 1/1994

SUMAR

Alexandrina Cernov, „Glasul Bucovinei” la început de drum    3

Bucovina – procese istorice și sociale

N. Petrescu, Istoria dramatică a monumentului Unirii de la Cernăuți      6

George Cioranescu, Un moment din istoria Bucovinei           15

Ion Popescu, Partea românofonă a regiunii Cernăuți și zonele ei socio-lingvistice            21

Constantin Olaru, Urmele românismului în unele localități din nordul Bucovinei       28

Gheorghe Gorda, Demagogia: armă a dezmoștenirii băștinașilor         37

Partidele istorice din Bucovina          41

Personalități istorice și culturale bucovinene

Mircea Lutic, Ierarhi ai Bucovinei. O făclie a credinței și etnicității românești    47

Ilie Luceac, Un pictor bucovinean. Epaminonda Bucevschi 53

Critică și istorie literară

Mircea Diaconu, Iulian Vesper          66

Ștefan Hostiuc, Arcadie Suceveanu: Zborul din crisalida oglinzii sau jocul paradigmatic al scriiturii      69

Poezie. Proză.

V. Tărâțeanu, Poezie pentru copii      77

Artă. Foldor. Etnografie.

Grigore Bostan, Teatrul popular din spațiul carpato-nistrean. Substrat autohton și elemente suprapuse 84

Din colecția lui V. Zmosu      91

Din colecția lui D. Tochiță     96

Magdalena Morar, Rugă către Cel de Sus       100

Arhiva Bucovinei

D. Olaru, Scrisori către Ion lancu Nistor         102

Restituiri

C. Loghin, Cernăuții sub stăpânirea moldovenească  113

Conferințe și Recenzii

Alexandrina Cernov, Reîntoarcere asupra istoriei Bucovinei             116

Mihai Lazăr, O carte de referință istorică. (M. Iacobescu. Din istoria Bucovinei) .    120