Glasul Bucovinei nr. 2/1994

SUMAR

Din istoria neamului

John Nandriș, Epoca de Fier în Dada. Comentariu în context european  3

Bucovina – procese istorice și sociale

Ion Popescu, De ce românii din Țara Fagilor sunt tratați în conformitate cu legea lui Murphy: adevărul învinge totdeauna în trei din șapte cazuri  15

George Munteanu, Lingviști și filologi bucovineni. (Schiță istorică.)  19

Personalități istorice și culturale bucovinene

Mircea Lutic, Bărbat de aleasă simțire naționalsă și de înaltă virtute creștinească 23

Ilie Luceac, Un pictor bucovinean: Epaminonda Bucevschi 28

Radu Economu, George Popovici (T. Robeanu) 1863-1905 39

Critică și Modă literară

Dimitrie Vatamaniuc, Eminescu și Bucovina 44

Mircea Diaconu, Mircea Streinul și literatura bucovineană 50

A. D. Rachieru, Traian Chelariu sau rafinamentul clasicist 62

Poezie. Proză

Arcadie Suceveanu, Poezie 66

G. Bostan, Poezie 77

Ion Popescu-Sireteanu, Tablete 88

Dumitru Hrinciuc, „Flori de lumină a făcut să răsară.”, Poezie. Proză 90

Folclor bucovinean

Restituiri folclorice din Foaia Societății pentru literatura și cultura română din Bucovina, anul 1868   104

Aniversări cernăuțene

Mircea Pahomi, Ctitorii romanești la Cernăuți 113

Dragoș Olaru, „Dorind a merge în Bucovina la Cernăuți…” (130 de ani de la primele turnee teatrale romanești la Cernăuți.) 121

Arhiva Bucovinei

Stefan Hostiuc, Societatea academică „Junimea” din Cernăuti (Fondul Dugan, Arhivele Statului, Iași.) 126

Rodica Scraba, Arcadie Dugan: o viață consacrată „Junimei” (I)  131

Restituiri

A. Hurmuzachi, Care e caracterul și tendința învătământului la noi? 136