Glasul Bucovinei nr. 3/1994

SUMAR

SOCIETATEA PENTRU CULTURA ROMÂNEASCĂ „MIHAI EMINESCU” : CINCI ANI DE EXISTENȚĂ  3

Bucovina – procese istorice sociale

Ștefan Purice, Emigrarea populației bucovinene în Moldova (1775-1848) 5

Nicolae Cârlan, Despre „un proiect naufragiat” și semnificațiile lui: „Novele sau gazete românești”, Cernăuți, 1817 12

Personalități istorice culturale bucovinene.
Ierarhi ai Bucovinei

Mircea Lutic, Nectarie Cotlarciuc – un arhipăstor înzestrat cu alese virtuți naționale  19

Vladimir Trebiș, Sextil Pușcariu și Bucovina    28

Cornelia Bodea, Isidor Bodea, Sextil Pușcariu și Bucovina  34

Radu Economu, Iancu Flondor (1865 – 1924)  39

Rodica Șcraba, Bădița Arcadie Dugan – ultima parte a vieții 46

Ilie Luceac,  O corespondență dintre Ciprian Porumbescu și Epaminonda Bucevschi. 50

Critică și istorie literară

Dimitrie Vatamaniuc, Eminescu și „Foaia Societății pentru literatura și cultura română în Bucovina”  58

Adrian Dinu Rachieru, Câteva repere pentru o istorie a poeziei bucovinene 65

Mircea A. Diaconu, Poezia iconaristă. Câteva disocieri 78

Ștefan Hostiuc, Poezia română postbelică din nordul Bucovinei: generații și paradigme 87

Mihai Cimpoi, Refuzul frontierei. Portret: Ion Vatamanu 100

Ion Cozmei, Actualitatea Călineștilor lui Cuparencu 109

Pavel Blaj, Familia Neculce și Boianul    115

George Muntean, Ion Neculce – astăzi 119

Arhivele Bucovinei

Dragoș Olaru, Sextil Pușcariu. Scrisori către Ion Nistor 122

Memorii

Mihai Cazacu, Cum l-am cunoscut pe Mircea Streinul  147

Aniversări cernăuțene

Grigore Bostan, Aspecte din activitatea Societății „Mihai Eminescu” 150

Alexandrina Cernov, Societatea „Mihai Eminescu” în oglinda retrovizoare a momentului actual    155

Statutul Societății regionale pentru cultura românească „Mihai Eminescu” 159

Restituiri

Organizarea studiilor la Institutul Teologic din Cernăuți    164

Eveniment

Șt. H.  O țărancă din nordul Bucovinei premiată de Academia Româmă  172