Glasul Bucovinei nr. 4/1994

SUMAR

BUCOVINA: PROCESE ISTORICE SOCIALE

Ștefan Purici, Statutul limbii române în Bucovina între anii 1775 — 1861  3

Vasile Bizovi, Boianul lui Ion Neculce 10

Mircea Grigoroviță, Revista Asociației Corpului Didactic Medico-Pedagogic din Romania. (Cernăuți, 1931 — 1936) 18

Florea Șapcă, Privilegii ale locuitorilor ,,de margine” 26

PERSONALITĂȚI ISTORICE ȘI CULTURALE

Mircea Lutic, Episcopul Dositei Herescu — un ocrotitor al continuității românești în Bucovina înstrăinată 32

TEORIE, CRITICĂ, ISTORIE LITERARĂ.

Ștefan Hostiuc, Gaston Bachelard: între instinctul imaginii și reveria anagogică. (I) 45

POEZIE. PROZĂ

Lucia Olaru Nenati, Poezii 57

Vasile Pânzaru, Poezii (Prezentare de Vasile Tărâțeanu) 64

Mihai Teliman, Colaboratori din celălalt veac (Prezentare de Vasile Precup)       72

ARHIVA BUCOVINEI

Sanda-Maria Buta, Scrisori din Bucovina în Arhiva Mureșenilor din Brașov 77

MEMORII

Ion Gherman, Societatea Academică „Junimea” din Cernăuți în refugiu la Cluj (1946 — 1948) 95

ARTĂ. ETNOGRAFIE. FOLCLOR

Ion-Popescu-Sireteanu, Doina 98

Victoria Costinean, Cântecele de dor și înstrăinare ale românilor de pe Siret 103

Din colecția folclorică a profesorului Valeriu Zmosu, Pătrăuții de Jos, Irozii. Călutul. Capra. Ursul 109

RESTITUIRI

Joan Zugrav, Muzeul bisericesc al Mitropoliei Bucovinei 121

CĂRȚI. REVISTE

Ilie Luceac, „Analele Bucovinei”, An I, nr. 1/1994, Centrul de Studii „Bucovina”, Editura Academiei Române, București, 1994 128
Dragoș Olaru, Un început promițător: Serghii Osadciuk, „Germanii și societățile germane în Bucovina” (A doua jumătate a sec. XIX —începutul sec. XX) 131

Cuprinsul celor patru numere 135

În atenția colaboratorilor 139

În atenția cititorilor    140