Glasul Bucovinei nr. 1/1995

SUMAR

BUCOVINA — PROCESE ISTORICE ȘI SOCIALE

Vasile Tarâțeanu, Plaiule, plai răstignit   3

Mircea Pahomi, Academia Duhovnicească de la Mănăstirea Putna din secolul al XVIII-lea         11

TEORIE, CRITICĂ ȘI ISTORIE LITERARĂ.

Ștefan Hostiuc, Gaston Bachelard: între instinctul imaginii și reverie anagogică (II)            22

Lora Bostan, Brandușa Grigorco, Proza bucovineană din sec. al XIX-lea-începutul sec. al XX-lea         35

POEZIE

Marcel Mureșeanu, Poezie ………………………………………  42
COLABORATORI DIN CELĂLALT VEAC
Mihai Teliman,
Ce sufăr redactorii …………………………………….  46
ANIVERSĂRI CERNĂUȚENE

Acad. Vladimir Trebiș, Facultatea de Teologie din Cernăuti (1875 – 1940) și importanța sa ecumenică      49

Acad. Radu Grigorovici, Școala de fizică de la Cernăuți (1918 – 1944) ………..  56

Mircea Lutic, Eusebie Popovici: un strălucit teolog și un mare istoric al bisericii            64

Dragoș Olaru, Contribuții la istoricul creării Catedrei de Istorie a Românilor la Universitatea din Cernăuți ……………………………………………………  76

Mircea Grigorovita, Revista de pedagogie (1931 – 1943) ………………………….  86

George Galan, Școala Normală din Cernăuți (125 de ani de la înființare) ……..  93

Veronica Elena Morărașu, Absolvenți ai Școlii Normale din Cernăuți: promoția 1938    99

Marcel Morărașu, Neculai C. Enescu și învațământul normal în Bucovina …….  104

Maria G. Ivanciuk, Valentin A. Litovcenko, Stefan G. Lazarovici, Școala Normală din Cernăuți: perioada contemporană     109

DOCUMENTE

Eugen Patraș, Minoritățile naționale în atenția Consiliului Europei ……………  116

*             Convenția-cadru pentru protecția minorităților naționale …………..  120

ARTĂ. FOLCLOR. ETNOGRAFIE

Grigore C. Bostan, Tradițiile populare românești în nordul Bucovinei (unele perspective ale studiului comparat) ………………………………………  128

ARHIVELE BUCOVINEI

Ionică Nandriș, Satul nostru Mahala din Bucovina. Înregistrari pentru mai tarziu, București, 1965 ………………………………………………………………..  139

CĂRȚI. REVISTE

Ștefan Purici, Vișnîk Țentru bukovinoznaystva. Seria istoricina. Vîpusk perșîi. Cernivți, 1993, 192 p.; Ilie Popescu, Ion Cozmei, “Drumul spre Golgota”, Iași, Editura Moldova, 1944, 99 p.+16 anexe .. 150
Mihai Patraș, Dicționar economic rus-român, Chișinău, Ed. Gheorghe Asachi, 1944  153