Glasul Bucovinei nr. 2/1998

SUMAR

BUCOVINA — PROCESE ISTORICE ŞI SOCIALE

Ilie Luceac, Repercusiuni culturale ale Revoluției de la 1848 în Bucovina şi intelectualitatea românească în devenire

Constantin Ungureanu, Populaţia ţinutului Cernăuţi la recensământul din anul 1774

PERSONALITĂŢI BUCOVINENE

Pavel Ţugui, Claudiu Isopescu, animatorul traducerilor italiene din literatura română (III)

Dragoş Vitencu: 90 de ani de la naştere. Epifanie Cozarescu către Vladimir Trebici (Scrisoare din 27 august 1997)

Oltea Vitencu, Poetul şi scriitorul bucovinean Dragoş Vitencu (schiţă biobibliografică)

Epifanie Cozarescu, Poetul şi scriitorul bucovinean Dragoş Vitencu

Dragoş Vitencu, Când ne-om întoarce iar la noi acasă… (poezii ale refugiului)

TEORIE,CRITICĂ ȘI ISTORIE LITERARĂ

Vasile Andru, Cele 11 moduri de contracarare a vigilenţei cenzurii

ARHIVA BUCOVINEI

Din arhiva familiei Morariu: Cursul vieții mele (continuare) de pr. Constantin Morariu

Din corespondenţa familiei Hurmuzachi (1831-1899), Studiu (în manuscris) de dr. Teodor Balan (continuare)

CRONICA VIEȚII CERNĂUȚENE

Tudor Andrieş, Românii din nordul Bucovinei în campania electorală 1998

Maria Toacă, O fisură primejdioasă în organismul limbii materne

Grigore C. Bostan, Întru păstrarea ființei noastre naţionale
Ion Popescu, Legislaţia internă şi obligaţiile internaţionale ale Ucrainei în domeniul învăţământului popoarelor şi minorităţilor naţionale băştinaşe
Mihai Jar, Instrucliunge şi ordonanţele Ministerului fnvăţământului din Ucraina referitoare la predarea limbii ucrainene în şcolile cu limba română de predare. Starea reală
Alexandrina Cernov, Obiectivele şi funcțiile sociale ale şcolii cu limba română de predare din Ucraina

Ilie Luceac, Pregătirea cadrelor didactice la ciclul primar pentru şcolile cu limba de predare română din Ucraina (structură, programe, manuale)
Gheorghe Jernovei, Programele şi manualele şcolare ca factor primordial necesar pentru verificarea eficientă a cunoştinţelor
Vasile Bizovi, Unele aspecte ale funcţionării limbii române în şcolile româneşti din regiunea Cernăuţi
Rezoluţia Conferinţei ştiinţifico-metodice *.învăţământul în şcolile cu limba română de predare din Ucraina

ROMÂNII DIN AFARA ROMÂNIEI

Alexandrina Cernov, Banatul sârbesc. Argument

Maria Petre, Românii din Valea Timocului şi Unirea din 1918

Mircea Măran, Aspecte din istoria culturală a românilor din Banatul iugoslav în perioada interbelică
Lucian Marina,
Societatea de Limba Română— o necesitate vitală (35 de ani de activitate)

Vasile Tărâţeanu, Comunitatea românilor din Iugoslavia

Pavel Gătăianţu, Pe bulevardul eroilor naţionali (poezii inedite)

REVISTE

Vasile Precop, Analele Bucovinei, an IV, nr. 1 (7) şi nr. 2 (8) 1997. Centrul de Studii„Bucovina”, Editura Academiei Române, Bucureşti