Glasul Bucovinei nr. 3/1998

SUMAR

DIALOGURI CU BUCOVINENII

Radu Economu — Vasile Tărâţeanu, între nostalgice amintiri şi luminoase speranţe ORAŞUL CERNĂUȚI LA 590 DE ANI

Ilie Luceac, Oraşul Cernăuţi cu bisericile sale în retrospectiva anilor

DRAGOŞ VITENCU: 90 DE ANI DE LA NAŞTERE

Cronica romanţată a târgului Cernăuţi de Dragoş Vitencu

BUCOVINA — PROCESE ISTORICE ŞI SOCIALE

Acad. Vladimir Trebici, Democraţie— origini, evoluţie, caracteristici şi perspective (Comunicare ținută de acad. Vladimir Trebici la Congresul al IV-lea al Societății pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina, Rădăuţi, 29 august 1998)

Vitalie Văratec, Bucovina, 1941: românii şi naţionalismul ucrainean

Alexandrina Cernov, Problemele naţionale ale românilor în regiunea Cernăuţi. Anul 1998

PERSONALITĂȚI BUCOVINENE

Ion Mamina, Oameni politici şi diplomaţi din Bucovina

Rodica Şcraba, Membri marcanţi ai Societăţii Academice ,Junimea” din Cernăuţi
(de la înfiinţarea ei, în 1878, şi până la jubileul semicentenar din 1928). Albumul Mare, vol. III (2)      

TEORIE, CRITICĂ ȘI ISTORIE LITERARĂ

Pavel Țugui,  Profesorul bucovinean Constantin Loghin (Note biobibliografice)
POEZIE

George L. Nimigeanu, Versur

REFLECȚII PEDAGOGICE

Wilhelm Dancă, Drepturile și obligaţiile părinţilor în educaţia copiilor

Maria Ivanciuk, Instruire educaţională prin obiectul de predare (aspectul istoric)

ARHIVA BUCOVINEI

Din arhiva familiei Morariu: Cursul vieţii mele (continuare) de pr. Constantin Morari

Arhiva istoricului Teodor Balan: Din corespondenţa familiei Hurmuzachi, 1831-1899. Studiu (în manuscris) de dr. Teodor Balan (continuare)

CERCETĂRI SOCIO-MEDICALE

Vladimir Tarallo, Relaţiile dintre modul de viaţă şi sănătatea populaţiei din nordul Bucovinei

CĂRŢI

Maria Toacă, Nandrişii prin prisma dragostei de neam şi de țară (Prezentarea cărţii lui Nicolae Corlăteanu, Nandrişii. Povestea unut neam bucovinean, revista Limba Română, SRL, Chişinău, 1998, 96 p.)

Ion Cozmei, Trudind mereu la Eminescu (Prezentarea cărţii lui Ioan Rebuşapcă „Individualitatea clasicilor”, OMERON S.A.S.C. — Casa EVIO de tipărituri, Bucureşti, 1997, 268 p.)