Glasul Bucovinei nr. 2/2000

SUMAR

DIALOGURI CU BUCOVINENII

Ștefan Andronic — Ilie Luceac,     Un bucovinean devotat artei corale

TEORIE, CRITICĂ ȘI ISTORIE LITERARĂ

Ilie Luceac, Mihai Eminescu și intelectualitatea bucovineană față de teoria modernă a psihologiei popoarelor (a doua jumătate a sec. al XIX-lea)

Liubov Vasîlic, Mihai Eminescu și poezia ucraineană din România

EMINESCIANA — 2000. POEZIE. PROZĂ

Vasile Levițchi, Cuvânt pentru Luceafăr (fragment)

Arcadie Suceveanu, Nunta graiului

Ilie T. Zegrea,  Eminescu-i tot ce-avem mai sfânt: Dreptul la Eminescu
Grigore C. Bostan, Luceafărul; Sărbătoarea teiului în Bucovina, 1989; Moment poetic, 1999

Vasile Tărâțeanu, Eminescu: Consolare; Sonet; Revenirea lui Eminescu la Cernăuți

Ștefan Hostiuc, Prin Eminescu Mihai

Nicolae Spătaru, Lângă poeme

Mircea Lutic, Avem o singură tămadă…; Eminescu

(Selecția versurilor de Vasile Tărâțeanu)

Ion Filipciuc,  Miorița și Luceafărul(eseu)

Paul Cernat,  În contra unei mistificări(opinie) 

Simion Gociu, Nevoie de Eminescu(tablete)

PERSONALITĂȚI BUCOVINENE                                         

Harieta Mareci, Teodor Balan; culegător și editor de documente

CĂRȚI. REVISTE

Acad. Ștefan Ștefănescu,  Știință, măsură în judecarea faptelor istorice, eleganță a stilului ( Alain Ruze, Ukrainiens et roumains ( IX-e-XX-e siecles). Rivalites carpatho-pontiques L’Harmattan, Paris—Montreal, 1999, 302 p.)

Maria Toacă, Permanențele scrisului românesc în nordul Bucovinei (Grigore C. Bostan, Lora Bostan, Pagini de literatură română. Bucovina, regiunea Cernăuți 1775-2000, Cernăuți, Editura Alexandru cel Bun, 2000, 638 p.).

Andrei Bodiu, Pentru un Eminescu viu în memoria noastră (Impresii de la o lansare de carte)