Glasul Bucovinei nr. 3/2000

SUMAR

BUCOVINA – PROCESE ISTORICE  ȘI SOCIALE

Ilie Luceac, Procese politice, sociale, culturale și economice în Bucovina din 1861
până în 1918: aspecte edificatoare pentru o Europă unită (Conferință științifică internațională, Rădăuți, 20-22 septembrie 2000)

Acad. Gheorghe Platon, Bucovina – centru de concentrare românească în Revoluția de la 1848

Acad. Radu Grigorovici, Viitorul unei iluzii

Florin Anghel, Evoluția comunității polone din România, 1919-1926


PERSONALITĂȚI BUCOVINENE

Acad. Ștefan Stefănescu, Mari istorici și ideea de unitate natională: Dimitrie Onciul

Constantin I. Stan, Activitatea lui Dimitrie Marmeliuc pentru realizarea desăvârșirii unității naționale

TEORIE, CRITICĂ ȘI ISTORIE LITERARĂ

Vasile Vasile, Motivul buciumului în creația eminesciană

ITINERARE ARTISTICE

Ilie Luceac, Portretul lui Lorelai Brehoiu

CERCETĂRI SOCIOLINGVISTICE

Klaus Bochmann, Gheorghe Jernovei, Limba română în Ucraina (proiect internațional de investigație sociolingvistică)

Gheorghe Jernovei, Limba română- concept al sociolingvisticii  și glotopoliticii din Ucraina

Felicia Vrânceanu, Probleme ale definirii conceptului de limbă vorbită