Maestrul se-ntoarce acasă, în Bucovina

                                                                                                          22 iunie 2015

            Foarte frumoasă vreme ! Poate chiar prea cald pentru  acest final de iunie. Dar e bine să fie și așa. Poate că din cauza căldurii am și planificat vernisajul expoziției la orele 17. Au fost chiar câțiva care ne-au avertizat că, din cauza acestei ore ,va veni puțină lume. Fiind un eveniment cultural deosebit, vernisarea unei expoziții de pictură a unui maestru incontestabil, speram să vină destul iubitori de artă plastică. Și speranțele noastre nu ne-au fost deșarte. Peste 40 de prsoane prezente au constiuit un record de participare.           

Evenimentul planificat edra vernisarea expoziției de pictură a maestrului ILIE BOCA, pictor peisagist originar din  Botoșanas Bucovinei,  dar de mulți ani trfăitor într-un centru cultural de excepție, municipiul bacău. Aco,lo și activează în cadrul Filialei SCLRB, alături de alți intelectuali de marcă, și ei plecați din Bucovina noastră.

            Cele 42 de tablouri ale maestrului le-am obținut prin osârdia col.(r) farmacist Gheorghe Juravle, din Straja Bucovinei, trăitor și dânsul în Bacău, care a fost ajutat de prof. Elena Bostan Delavicov, președinte al filialei noastre băcăuane, plecată și dânsa din Vicovu Bucovinei. Și, pentru a avea la vernisajul expoziției un reprezentant, l-au trimis pe domnul prof. Mihai Semenov, tot bucovinean de-al nostru.           

Exact la ora anunțată am salutat publicul și i-am mulțumit pentru prezență, prezentându-i și contribuția celor care ne-au ajutat în organizarea expoziției, domnul, col ® Gheorghe Juravle aducându-ne picturile de la Bacău, obligându-se să le ducă înapoi.

            Maestrul Traian Postolache, pictor rădăuțean, a făcut o prezentare amănunțită a vieții și activității maestrului Ilie Boca, neuitând să spună că este pictorul cel mai apropiat de sufletul său. A vorbit apoi despre tematica picturilor, culorile folosite cu precădere, tehnica îmbinării lor, dar și de activtatea expozițională a maestrului.  A precizat doar o parte din expozițiile personale sau de grup, la care a participat maesrul Ilie Boca în țară și în străinătate. Ar fi fost imposibil să le enumere pe toate, care  sunt de ordinal zecilor. A precizat c-a primit numeroase premii și distincții, precum și marele premiu ”George Apostu” (1999, Marele premiu al UAP (2003), Premiul ”Constantin Brâncuși” (2007) și Steaua Românei în grad de ofițer ( 2ooo).           

”Dacă fiecare dintre noi râvnește și încearcă să escaladeze muntele Himalaia, numai el singur a reușit acest lucr”, a conchis maestrul Postolache.           

Alese cuvinte, dar și emoționante, a rostit și prof. director Petru Bejinariu, vicepreședinte al SCLRB. ”A spus, printre altele: ”Acest vernisaj se constituie într-un eveniment cultural deosebit pentru urbea noastră. Sunt plăcut impresionat de tot ce-am văzut și auzit, dar, mai ales, de prezența unui număr mare de tineri. Dovadă că tineretul iubește și arta plastică.”

            Și domnul prof. Mihai Semenov, reprezentantul Filialei Bacău a SCLRB, a apreciat vernisarea acestei expoziții, precizând că, din câte cunoaște, este prima expoziție de anvergură a mestrului Ilie Boca deschisă în acest oraș. E drept că maestrul a mai prezentat lucrări și în cadrul a două expoziții, dar au fost puține, integrate printer alte lucrări. Apreciază și dânsul participarea tineretului.           

Cum un asemenea eveniment culktural trebuia onorat și cu un momemnnt folkloric ( doar ne aflăm în ”dulcea Bucovină”), tinerii Mihai hrincescu și IKonuț-  Dănuț Buliga, arboreni de obârșie, au susținut un minirecital de muzică populară și romanțe ( cântece poe versurile lui Mihai Eminescu, doar era în preajma comemorării acestuia), acompaniindu-se la cobză, fluier și chitară. În încheierea programului au interpretat și Imnul Bucovinei, ”Cântă cucu-n Bucovina”, antrenând toți spectatorii.

            Probabil impresionată de cele văzute și auzite, precum și de atmosfera creată,  tânăra Teodora fădor, membră a Cenaclului ”Mignon”, a oferit organizatorilor un superb buchet de trandafiri. Dar cum aceștia erau bărbați, am înmânat florile unei frumoase doamne, din public.           

Trebuie să menționez prezența unui grup mare de tineri, membri ai Cenaclului ”Mignon”,  dar și ai SCLRB, cenaclu condus de poetul rădăuțean Constantin Georgescu. Să se știe că, pe lângă activitățile cultural orgnizate de acest cenaclu, ei partivcipă  toți și la cele organizate de SCLRB. Încă n-am înțeles cum poate poetul Constantin georgescu să-i mobilizeze.

            Ne-am împrăștiat apoi prin sală ca să admirăm tabșlourile. Nu știu de vce, dar la un moment dat am avut impresia că sunt pe ulițele satului Straja, deoarece în toate tablourile erau reprezentate aspecte din această localitate. Adîstând în fața unor tablouri , am mai primit explicații din partea maestrului  Traian Postolache.           

În aceeași zi, la oficiul poștal nr.l din Rădăuți, ghișeul nr.2, a fost lansat un plic, pe fața căruia trona portretul maestrului Ilie Boca, surpsins într-o postură de moș sfătos, asemenea unui personaj de-al lui Creangă, privind lumea cu ochii klui mari, senini, larg deschiși, parcă să cuprindă  cu ei tot Universul. Pe verso erau trecute câîteva date despre viața și acivitatea sa expozițională.           

Expoziția rămâne deschisă încă două săptămâni, până în  Zilele Rădăuților”, putând fi vizitată de doritori.                                                 

Text : prof. Gh.Dolinski                                                   foto: Adrian Maftean