Mesager Bucovinean nr. 1-2/2019

CUPRINS

Editorial

Ștefan HOSTIUC, Literatura română și rolul ei salvator pentru comunitățile istorice din afara țării

Literatura română în Ucraina: teme, probleme, dileme

Masă rotundă. Participă: acad. Alexandrina CERNOV, dr. Marin GHERMAN (Cernăuți), ing. Mircea IRIMESCU (Rădăuți), lect. univ. dr. Gina PUICĂ

(Suceava), scriitor Arcadie SUCEVEANU (Chișinău)

Vladimir ACATRINI, Câteva observații privind situația cărților românești în bibliotecile publice din regiunea Cernăuți

Eugen PATRAȘ, Librăria „Mihai Eminescu” din Cernăuți

Alexandrina CERNOV, Editura Alexandru cel Bun din Cernăuți – (Scurt istoric și perspective de dezvoltare)

Nicolae ȘAPCĂ: „Impozitele mai mari decât veniturile m-au făcut să renunț la editură”. De vorbă cu Nicolae Șapcă, editor de carte românească din regiunea Cernăuți, director și redactor-șef al ziarului raional „Monitorul de Hliboca”

Gheorghe PÂRJA, „Apșa”: o gazetă a românilor de peste apă

Edmond NEAGOE, Considerații privind câteva aspecte actuale ale dezvoltării literelor române în nordul Bucovinei

Sărbătoarea cărții

Doina CERNICA, Primăvară înfrigurată la Herța

Aniversări

Ștefan HOSTIUC, Poetul Ilie T. Zegrea – 70 de ani

Poezie

Ilie T. ZEGREA, Eșafodul înduioșat

Aniversări

Ștefan HOSTIUC, Poetul Mircea Lutic – 80 de ani

Poezie

Mircea LUTIC, Psalmi

Proză

Gheorghe CALAMANCIUC, Cerul din Ilicatinca. Romanul celor doi protivnici (fragment)

Teofil ȚUREANU, Țureanca

Jurnal de scriitor

Leo BUTNARU, La Cernăuți, într-o vacanță de creație pe timpurile U.R.S.S (III)…86

Vitrina editorială

Dumitru APETRI, Enciclopedia Bucovinei, o nouă ediţie

Cronică de carte

Ștefan BROASCĂ, Câteva gânduri pe marginea unui album de arhitectură a Cernăuțiului

Societatea pentru Cultura Românească „Mihai Eminescu” – 30 ani

Eugen PATRAȘ: „Când plecam la studii de doctorat, în 1993, după trei ani de mandat

în conducerea Societății, Societatea avea 42 de filiale și era o forță, pentru că reprezenta

în mod real, nu doar simbolic, comunitatea istorică românească din regiunea Cernăuți”.

Interviu cu primul prim-vicepreședinte al Societății pentru Cultura Românească

„Mihai Eminescu” din regiunea Cernăuți, Eugen Patraș, doctor în drept internațional

Bucovineni din diaspora

Mihai HOSTIUC, Un mare câștig pentru mentalul națiunii

Bucovineni la muncă în Europa

Maria TOACĂ, Lacrimi din piatra răbdării

Etnologie

Cheorghe DOLINSKI, Lut, lemn și…istorie