Mesager Bucovinean nr. 3-4/2019

CUPRINS

Editorial

Ștefan HOSTIUC, Moldovenismul, o doctrină politică

Moldovenismul politic din Ucraina

Marin GHERMAN, Moldovenismul din Ucraina: interese geopolitice și realități sociale

Veaceslav ALEXEEV, Renașterea moldovenismului în regiunea Odesa

Dorin POPESCU, „Moldovenii” din Ucraina îl așteaptă încă pe Țar

Moldovenismul: istorii, istorici, izvodiri

Elena NEGRU, Cum a fost înfăptuită politica de ,,moldovenizare” în R.A.S.S. Moldovenească (1924-1940)

Octavian ŢÎCU, Homo moldovanus sovietic: teorii și pactici de construcție identitară în R.S.S. Moldovenească

Ion EREMIA, Politica, instrument de formare a unei noi naţiuni: „naţiunea civică moldovenească”

Interviu

Ioan PAULENCU: „Cred că nu este nicio noutate că voi răspunde că am suferit enorm de mult pentru că am fost şi sunt român”. Publicistul Gabriel Gherasim (New York) în dialog cu solistul Ioan Paulencu (Chișinău)

Analize, prognoze, evaluări

Ion POPESCU, A fi sau a nu fi, aceasta-i întrebarea… Statistici și prevenții în preajma viirorului recensământ

Retrospective, reevaluări, revizuiri

Ion CONSTANTIN, Primele divergențe româno-sovietice în problema Basarabiei și Bucovinei

Educația românească în Ucraina

Constantin UNGUREANU, Școlile cu limba română de instruire din Ucraina: trecut și prezent

Maria TOACĂ, Quod licet Jovi, non licet bovi

Clementina TIMUȘ, Intâmplări cu tâlc…și întâlniri de suflet

Vasile TĂRÂȚEANU, Odiseea grădiniței românești din Cernăuți

Scoala superioare din Bucovina istorică

Antoaneta MARINESCU LUCASCIUC, Maria-Gabriela SULIMAN,

Considerații privind Cursul farmaceutic (1879-1925) al Facultății de Filosofie de la Universitatea din Cernăuți

Societatea „Mihai Eminescu” – 30 de ani

Ilie T. ZEGREA, Avem nevoie de lucruri de esență, nu de manifestări de suprafață

Căderea comunismului – 30 de ani

Petru BEJINARIU, Bucovineanul Lorin Fortuna:  „Azi în Timișoara, mâine în toată țara!”

Vizite regale

Eugen PATRAȘ, Regele Mihai, la Bahrinești

Eminesciana

Doina CERNICA, Solstițiu de Vară la Cernăuți, cu Eminescu în limbile lumii

Note de călătorie

Cheorghe DOLINSKI, Străbătând pământul românesc

Analize culturale

Vladimir ACATRINI, Date noi despre preotul Vasile Mandicevschi, tatăl compozitorului Eusebie Mandicevschi

In memoriam

Mircea IRIMESCU, Nina Cionca (1926-2019)

Veronica HRIŢCU, Vasile Huţuleac (1935-2019)