S-a mai încheiat un an școlar, dar…

                                                                                            29 iunie 2015        

Probabil pentru că era și ultima ședință din acest an școlar, de aceea a ținut ceva mai mult ca de obicei. Ca niciodată prezența a fost foarte bună, iar discuțiile au fost destul de aprinse. De fapt, erau și motive.        

Prima dată s-a discutat despre noua lege a educației naționale (LEN). Domnul Gheorghe Șorodoc, liderul nostru zonal, a precizat că noua lege, în loc să simplifice problemele învățământului și să le așeze pe un făgaș normal, temeinic, le va complica și mai mult. Printre alte ”Curiozități” ale noii legi a arătat: finanțarea învățământului va fi de 6% din PIB, dar sursele de finanțare sunt de la buget și de la autoritățile publice locale; pentru cercetare se prevede 3% din PIB, dar 1% de la buget și 2 % de la autoritățile locale; nu se renunță la finanțarea per elev; se acordă calificative la educație fizică, desen, muzică și religie elevilor de la ciclul gimnazial și se va da admitere la licee numai acolo unde numărul candidaților depășește numărul locurilor.       

Se mai prevede că definitivatul se va face prin studii de masterat și va fi finalizat prin examen de disertație. Se va putea da în cel mult două sesiuni, dacă  nu l-ai promovat de prima dată.        

Acordarea gradației de merit se va face după  metodologia din anul 2015 și se va acorda tot pe o perioadă de 5 ani pentru 25% din totalul personalului dintr-o unitate școlară.        

La capitolul ”Mișcarea  personalului didactic ” se prevede că rămân două forme: pretransfer pentru restrângere de activitate și concursul la nivelul unității școlare. dar se așteaptă viitoarea metodologie, care va conduce la modificări privind calendarul de mișcare: constituirea catedrelor, stabilirea restrângerilor de activitate și perioadele de concurs, toate corelându-se cu noua metodologie.         Apariția proiectului LEN a generat nemulțumiri în rândul cadrelor didactice, unii manifestându-se și în cadrul acestei ședințe, pentru că toate actele  normative ale celor care au guvernat învățământul au suferit un lung șir de modificări și completări în perioada de aplicare. Acest lucru denotă, după aprecierea cadrelor didactice că ele n-au fost bine gândite. Sindicaliștii așteaptă acum o lege care să fie acceptată de toți factorii implicați și să fie valabilă pe un termen lung. Vital pentru această lege este să nu fie contestată și apoi modificată din când în când.         

Întrucât suntem în perioada dezbaterii acestei legi, domnul Gheorghe Șorodoc a solicitat liderilor de sindicat să stea de vorbă cu toți sindicaliștii din raza lor de competență, să dezbată acest proiect de lege și să înainteze în termen propuneri pentru îmbunătățirea ei., propuneri care să fie înaintate la termenul stabilit.        

Pentru destindere, domnul Gheorghe Șorodoc a comunicat datele la care se vor desfășura concursurile în cadrul celei de-a III-a ediții a Spartachiadei profesorilor la disciplinele: cros, badminton, pescuit, darts, înot, ciclism, volei, streetbaall tenis de câmp și de masă, șah, fotbal, handbal mixt și tenis cu piciorul. A rugat să fie selecționați bine concurenții , pentru ca să fim în tonul rezultatelor bune pe care le-am obținut la primele două ediții.        

S-a precizat de unii vorbitori că n-a fost un an deosebit pentru învățământ pentru că nici acum guvernanții nu se interesează cum ar trebui de sectorul învățământ, condițiile de muncă n-au fost din cele mai bune, ceea ce-a influențat negativ desfășurarea procesului de învățământ și-a nemulțumit profund pe toți lucrătorii din învățământ. Personalul didactic, didactic- auxiliar și de serviciu chiar. Dar noi, optimiști cum suntem, sperăm și la sfârșitul acestui an școlar că vor veni vremuri mai bune, răsărind soarele și pe ulița noastră.
                                          

Prof. Gh.Dolinski