Şi Vicovul a primit „Enciclopedia”

De câte ori veţi auzi că la Liceul „Ion Nistor” din Vicovu de Sus se organizează o activitate de orice fel, să vă duceţi! Toate sunt atent organizate, iar desfăşurarea lor se face sub atenta supraveghere a directorului Angelo-Cătălin Barbuţă, şi a lui Vasile Schipor, responsabil cu activităţile din liceu. Acţiunea la care am fost invitaţi să participăm s-a desfăşurat la propunerea prof. dr. Cristinel Puha, preşedintele filialei locale a Societăţii pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina (SCLRB), care s-a consultat şi cu noi, acţiunea fiind aprobată de directorul liceului şi organizată în colaborare cu cei menţionaţi mai sus.

Primind confirmarea de participare a dr. Alis Niculică, autoarea „Enciclopediei Bucovinei”, am organizat la liceu prezentarea acestui tezaur al Bucovinei, dar şi al tuturor românilor, oriunde s-ar afla, apoi am purces la manifestare…

Dna Alis Niculică a venit la Vicov împreună cu dl Bogdan-Petru Niculică, distinsul ei soţ, dar şi colaborator la realizarea „Enciclopediei Bucovinei”, şi cu mai multe exemplare din această lucrare. De la SCLRB ne-am deplasat o mică delegaţie (prof. Petru Bejinariu, Mihai Frunză, Ion Burciu, Amfilofie Chiţan şi subsemnatul), fiind pregătiţi, conform programului fixat, întocmit de prof. dr. Cristinel Puha, şi pentru discuţii în cadrul prezentării „Enciclopediei”.

După cum s-a statornicit obiceiul, manifestarea s-a desfăşurat în cocheta sală de festivităţi a campusului liceului. Aceasta s-a umplut imediat până la refuz, cu aproximativ 160 de tineri liceeni din clasele terminale ale liceului şi cu cadre didactice. Activitatea a fost planificată la terminarea cursurilor, pentru a nu stânjeni desfăşurarea optimă a programului zilei şi pentru a participa cât mai mulţi tineri.

Directorul liceului a urat bun venit oaspeţilor din afara oraşului, cât şi tinerilor liceeni, arătând că prezentarea „Enciclopediei Bucovinei” este un eveniment de excepţie, cultural, patriotic şi educativ pentru participanţi.

„Dr. Ion Nistor, de obârşie din Vicovu de Sus, a fost o personalitate politică a Bucovinei istorice, un militant pentru Unirea Bucovinei cu Patria-Mamă, care-a luptat pentru ţelurile Bucovinei până ce-a trecut în lumea drepţilor. Mă bucur că este una din figurile centrale ale «Enciclopediei», mai ales că el a dat numele liceului nostru şi-l vom comemora în curând în cadrul zilelor liceului” a conchis cu mândrie directorul Angelo-Cătălin Bărbuţă.

Subsemnatul a arătat importanţa deosebită a „Enciclopediei Bucovinei” pentru întreaga suflare românească, oriunde s-ar afla. Sunt mândru că Bucovina are o enciclopedie, fiind singura provincie istorică românească care beneficiază de un asemenea tezaur. Am enumerat arborenii care, datorită activităţii lor, şi-au găsit locul binemeritat în paginile sale, prezentând câteva informaţii despre doi dintre ei: Gherasim Buliga, primul preşedinte al Societăţii „Arboroasa”, şi Gheorghe Balmuş, primarul comunei Arbore de-atunci, care-a semnat primul hotărârea de Unire a Basarabiei cu România. În perioada următoare, cu acordul dr. Alis Niculică, vom prezenta acest tezaur liceenilor din Solca şi Siret, chiar şi în alte localităţi, după cum vom stabili cu preşedinţii filialelor locale. Am spus c-ar fi bine dacă s-ar strânge material în continuare pentru o nouă ediţie a „Enciclopediei”.

Dr. Alis Niculică a vorbit despre ideea continuării redactării celei de-a doua ediţii a enciclopediei, prima ediţie fiind ideea şi munca lui Emil Satco, regretatul ei tată.

A vorbit apoi despre condiţiile în care s-a înfăptuit Unirea Bucovinei cu Patria-Mamă, despre rolul avut de generalul Iacob Zadik în restabilirea ordinii de drept în Bucovina, unde bandele de haidamaci ucraineni terorizau populaţia, răspândind dezordinea şi anarhia pe pământul ei. A vorbit, succint, despre Sextil Puşcariu, Ion Nistor şi Iancu Flondor, vârfuri ale intelectualităţii bucovinene şi nu numai, considerând că ei, ca întreaga intelectualitate românească, au mânuit cu măiestrie arma cuvântului scris. N-a uitat să spună că-n Ucraina limba română este scoasă din şcoli. Ne-a informat că s-a gândit la scoaterea ediţiei a treia a acestei enciclopedii; de aceea au reînceput deja lucrul în acest sens.

Prof. Petru Bejinariu a declarat: „Sunt onorat c-am fost invitat la o activitate atât de importantă pentru întreaga ţară, şi nu numai pentru Bucovina istorică. Sunt cel care am ajutat şi militat pentru comunitate şi liceul din oraş în rezolvarea multor probleme pe când eram deputat. Nu uitaţi că ministrul Ion Nistor a fost elevul liceului din Rădăuţi şi, din câte cunosc, s-a preocupat apoi, prin funcţiile pe care le-a avut după Unirea Bucovinei cu România, de rezolvarea problemelor Bucovinei şi chiar ale sătenilor din satul său natal. Am participat şi la inaugurarea casei-muzeu care-i poartă numele şi care, din păcate, a ajuns în starea în care se află.

Despre Enciclopedie pot arăta că este fundamentală pentru Bucovina. Ea nu se închide niciodată. Nici de citit nu se va termina, pentru că se va reveni la ea. Ea este o emblemă pentru cultura din Bucovina. Felicit autorii ei şi, în special, pe dna Alis Niculică pentru realizarea acestei lucrări”.

Prof. dr. Cristinel Puha, preşedintele filialei locale a SCLRB, a salutat apariţia acestui tezaur al Bucovinei şi al României. A arătat că s-au împlinit 139 de ani de la naşterea lui George Tofan, pe care-l găsim în paginile „Enciclopediei”, unde ocupă un binemeritat loc. A vorbit despre personalitatea lui G. Tofan, funcţiile pe care acesta le-a deţinut şi care a fost importanţa lui în viaţa socială, culturală şi politică a Bucovinei. A mulţumit dnei Alis Niculică, autoarea „Enciclopediei”, şi subsemnatului, pentru c-a lămurit-o să vină şi la Vicovu de Sus şi să vorbească despre cum s-a născut acest tezaur.

Maestrul Emil Ianuş a vorbit la superlativ despre această lansare şi i-a felicitat, prin dna Alis Niculică, pe membrii colectivului care-au trudit la realizarea acestuia. După cum îi este obiceiul, a prezentat câteva epigrame, cu care-a stârnit zâmbete şi aplauze. Pe prima a închinat-o evenimentului: „La aşa lansări mă-nchin/ Şi declar că sunt uimit/ Ca atunci când Gagarin/ A lansat un satelit”. Apoi s-a referit la două subiecte de actualitate: „Măria Sa, Toamna” – „Astă noapte am găsit/ Jos, în crama mea de vin/ Un butoi complet golit/ Şi-un beţiv aproape… plin.” Şi, cum nu putea scăpa evenimentul acestei toamne, alegerea unui preşedinte de ţară, a zis: „Candidaţii cei cuminţi/ Toţi îs buni de preşedinţi/ Însă mulţi vor da rateuri/ Din lipsă de… CAP-uri”.

Angelo Bărbuţă ne-a mulţumit pentru c-am venit la Vicov şi-am desfăşurat o activitate aşa de interesantă. A oferit doamnei Alis un frumos buchet de flori, iar ea a donat liceului un set al „Enciclopediei Bucovinei”. Apoi am fost invitaţi să participăm la un scurt program artistic.

Text: prof. Gh. DOLINSKI

Foto: prof.dr. CRISTINEL PUHA