Mesager Bucovinean nr. 1-2/2020

Cuprins

Editorial
Ștefan HOSTIUC, Societatea civilă și mass-media românească din Ucraina, în fața unui dur examen de rezistență
Asociaționism si implicare civică: obiective, inițiative, tatonări
Masă rotundă: Problemele comunității românești din Ucraina pe agenda de lucru a ONG-urilor
și a mass-mediei de limbă română din regiunile Cernăuți, Odesa și Transcarpatia
Instituții asociative bucovinene: pagini de istorie
Constantin UNGUREANU, Societatea pentru Cultura şi Literatura Română în Bucovina (1862-1944)
Din istoria mediului asociativ bucovinean
G. PETRE: Naționalizarea patrimoniului Societății pentru Cultura și Literatura Română în Bucovina
Corespondență din sudul Basarabiei
Zinaida PINTEAC, În apărarea limbii române
Reflecții polemice
Ștefan HOSTIUC, Adevărul despre românii din Ucraina: între fake news și realitate
(Geo)politici educaționale
Marin GHERMAN, Lupta pentru școala românească. Cazul comunei Herța
Remember
Alis NICULICĂ, Motrici, neuitatul reporter al românilor de pretutindeni
Bucovina secolului XX: fapte, evenimente, destine
Petru GRIOR, Ziua de 28 iunie 1940 în destinul românilor din actuala regiune Cernăuţi
Stop-cadru
Antoaneta LUCAȘCIUC, Regiunea Cernăuți – 80 de ani de la înființare
Moment poetic
Traianus, Ca un sacerdot
Aniversări
Gheorghe CALAMANCIUC, Sonete trecute prin lacrima Herței
Portret aniversar
Margareta CURTESCU, Gheorghe Calamanciuc, îndrăgostitul de neam și de cuvânt
Vox Juris
Mihai NICOLAE, Dreptul forței sau forța dreptului? (Cronica unui abuz)
Apusul răzăsiilor: o lecție de istorie
Gheorghe PITEI, Soarta urmașilor vechilor răzeși din nordul Bucovinei și riscurile împărtășirii
ei de către generațiile viitoare de români din partea locului
Bucovina răzășească
Dan CAMER, Mazilii și răzeșii din Bucovina
Memorialistică
Ovid ȚOPA, Ecouri răzășești pe valea Ceremușului
Personalități medicale
Antoaneta LUCASCIUC, Un medic moldovean cu origini bucovinene
Interviu
Vasile CARLAŞCIUC – Dmytro STEPOVYK, Lavra Pecerska și Țările Române
Noutăți editoriale
Doina Cernica, O nouă carte despre Voronețul monahal, scrisă și tipărită la Cernăuți
Natalia Camelia LUCHINIUC-PROŢIUC, Premieră editorială: Destinul bisericii
românești din nordul Bucovinei în perioada sovietică
Vasile BARBUȚĂ, Ilie Luceac: Forța destinului, sau fereastra prin care privești cerul
Recenzii
Gina PUICĂ, Doina CERNICA: Țara de Sus, de mai sus
Stoica LASCU, Reactivarea Colecției Eudoxiu Hurmuzachi
Oglindă retrovizoare
Alexandra LOZINSCHI, Liceul „Elena Doamna” din Cernăuți
Memento
Dragoș OLARU, Solidaritate bucovineană, în ani de grea cumpănă
Constantin BELIMACE (1848-1926), Blestem mari s-aibă-n casă / Cari di limba
lui s-alasă (Imnul aromânilor)